Atnaujinta: 2024.04.24 12:27 (GMT+3)

INVL Rusijos TOP20 subfondas (2024.02.27)

 

FINRTSFV  |  ISIN LTIF00000435

Subfondo strategija
Investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 Rusijos patraukliausiai subfondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų. Siekiant maksimalaus dėmesio kiekvienai investicijai, subfondo turtas yra paskirstomas tarp kuo mažesnio akcijų skaičiaus, leidžiamo suderintiesiems investiciniams fondams. 

Kuo ypatingas šis fondas?
Rusija yra plati ir gili sparčiai besivystančio BRIC (angl. Brazil, Russia, India, China) regiono akcijų rinka. Dėl gausių šalies gamtinių resursų bei patrauklaus akcijų įvertinimo ji turi aukštesnį nei vidutinį investicijų grąžos potencialą. Fondas investuoja į koncentruotą Rusijos perspektyviausių akcijų portfelį. Remdamiesi ilgamete investavimo patirtimi bei fundamentalia analize, Fondo valdytojai atrenka stipriausias akcijų rinkos idėjas. Fondo investicijos yra peržiūrimos kasdien ir, esant reikalui, daromi neatidėliotini pakeitimai. Dėl palyginus nedidelio investicijų skaičiaus stipriausių idėjų svoris yra didelis, o fondo grąžos potencialas – aukštas. Fondo investicijų skaičius yra pakankamas rizikai išskaidyti kaip to reikalauja tarptautiniai UCITS (angl. Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) diversifikavimo reikalavimai. 

Faktai
Tikslas: siekti maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos
Regionas: Rusijos federacija ir kitos NVS šalys
Minimalus rekomenduotinas investavimo laikotarpis: daugiau kaip 5 metai
Rizika: aukšta
Lyginamasis indeksas: Russian Trading System Index (RTSI) 

Taikomi mokesčiai
Platinimo: 2%
Valdymo: 1,5%
Sėkmės: 15% su HWM*
Keitimo: 0,25%
* Angl. High Water Mark, sėkmės mokestis pagal aukščiausios vertės principą.

Daugiau informacijos apie taikomus mokesčius pateikta fondo prospekte (žr. 17 dalį „Išlaidos“).

Daugiau informacijos apie subfondą
Daugiau informacijos apie fondą (prospektą, taisykles, finansines ataskaitas, kitą informaciją) galima gauti Valdymo įmonėje adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, telefonu +370 700 55 959 ar el. paštu info@invl.com, interneto svetainėje www.invl.com ir pas visus fondo platintojus, nurodytus subfondo prospekte.

Pagrindinė informacija investuotojams: 
https://www.invl.com/lit/lt/investavimas/archyvas-informacija

INVL Rusijos TOP20 subfondo taisyklės:
https://www.invl.com/lit/lt/investavimas/archyvas-taisykles

INVL Rusijos TOP20 subfondo prospektas:
https://www.invl.com/lit/lt/investavimas/archyvas-prospektai

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai