Atnaujinta: 2024.06.18 19:07 (GMT+3)

INVL Baltijos fondas (2024.02.27)

 

FINBALFV  |  ISIN LTIF00000096

Investavimo strategija
Fondo lėšos investuojamos į Baltijos šalių rinkose kotiruojamas arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas, siekdamas maksimalaus turto prieaugio bei prisiimdamas aukštą rizikos lygį. Fondas orientuotas į ilgalaikes investicijas, identifikuojant patrauklius ekonomikos sektorius bei konkrečias įmones. 

Kuo ypatingas šis fondas?
Fondo specializacijos pramonės šakoje ar investavimo stiliuje nėra. Į Lietuvos, Latvijos ir Estijos biržose kotiruojamų bendrovių akcijas investuojama ne mažiau kaip 50 procentų Fondo grynųjų aktyvų. Likusi Fondo grynųjų aktyvų dalis gali būti investuojama į bendrovių, vystančių ženklią dalį savo veiklos Baltijos šalyse, akcijas, kurios kotiruojamos kitose rinkose, taip pat į kitas investavimo priemones. Fondo turtas gali būti investuojamas ir į kitų kolektyvinio investavimo subjektų, investuojančių Baltijos šalyse, investicinius vienetus. Investicijų likvidumui palaikyti Fondo turtas gali būti investuojamas tiek į vyriausybių, tiek ir į įmonių skolos vertybinius popierius. Dalis Fondo turto gali būti laikoma ir pinigais ar investuota į pinigų rinkos priemones. 

Faktai
Tikslas: maksimalus turto prieaugis fondo dalyvių naudai
Regionas: Baltijos šalys (Lietuva, Latvija, Estija)
Minimalus rekomenduotinas investavimo laikotarpis: 3 metai
Rizika: vidutinė ir aukštesnė
Lyginamasis indeksas: OMX Baltic Benchmark Capped Gross Index  

Taikomi mokesčiai:
Platinimo: 2 %
Valdymo: 2 %
Sėkmės: netaikomas  

Daugiau informacijos apie taikomus mokesčius pateikta fondo prospekte (žr. 17 dalį "Išlaidos").

Daugiau informacijos apie fondą
Daugiau informacijos apie fondą (prospektą, taisykles, finansines ataskaitas, kitą informaciją) galima gauti Valdymo įmonėje adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, telefonu +370 700 55 959 ar el. paštu info@invl.com, interneto svetainėje www.invl.com ir pas visus fondo platintojus, nurodytus fondo prospekte.

INVL Baltijos fondo pagrindinė informacija investuotojams:
https://www.invl.com/lit/lt/investavimas/archyvas-informacija

INVL Baltijos fondo taisyklės:
https://www.invl.com/lit/lt/investavimas/archyvas-taisykles

INVL Baltijos fondo prospektas:
https://www.invl.com/lit/lt/investavimas/archyvas-prospektai

 

 

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai