Atnaujinta: 2024.07.13 07:09 (GMT+3)

Amber Grid (2023.02.08)

Vilnius | Baltijos Papildomasis sąrašas

AMG1L  |  ISIN LT0000128696

Energija

Amber Grid

Amber Grid

Pavadinimas: AB "Amber Grid"
Veiklos aprašymas: Gamtinių dujų perdavimas (transportavimas aukšto slėgio vamzdynais)
Įmonės registracijos data: 2013 m. birželio 25 d.
Auditorius: UAB „Deloitte Lietuva“
Akcijų įtraukimo į Papildomąjį prekybos sąrašą data: 2013 m. rugpjūčio 1 d.
Rinka: Nasdaq Vilnius

Valdyba
Paulius Butkus (pirmininkas), Karolis Švaikauskas, Darius Kašauskas, Peter Loof Helth, Alexander Paul Gudmund Feindt

Trumpai apie bendrovę
AB „Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, atsakingas už gamtinių dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. AB „Amber Grid“ šią veiklą vykdo nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d., kai įsigaliojo bendrovei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduota laikina gamtinių dujų perdavimo licencija.

Bendrovės valdomą perdavimo sistemą sudaro magistraliniai dujotiekiai, dujų kompresorių stotys, dujų apskaitos ir skirstymo stotys, dujotiekių apsaugos nuo korozijos įrenginiai, duomenų perdavimo ir ryšio sistemos. Mūsų klientai – stambios (elektros, centralizuotos šilumos gamybos, pramonės) ir vidutinės Lietuvos verslo įmonės, gamtinių dujų tiekimo įmonės, kurioms teikiame gamtinių dujų perdavimo paslaugas. Įmonėje dirba darbuotojai, turintys ilgametę dujų sistemos priežiūros praktiką, reikiamas vadybos žinias ir kvalifikaciją.

AB „Amber Grid“ buvo įkurta 2013 m. birželio 11 d. AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kuriuo, vykdant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atskirti gamtinių dujų perdavimo veiklą, buvo patvirtintos AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygos ir nuspręsta nuo tęsiančios veiklą AB „Lietuvos dujos“ atskirti gamtinių dujų perdavimo veiklą su šiai veiklai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis.

Kontaktai
Adresas: Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius, Lietuva
Telefonas: +370 5 236 0855
Elektroninis paštas: info@ambergrid.lt
Tinklapio adresas: www.ambergrid.lt
Kontaktiniai asmenys: Laura Šebekienė, komunikacijos vadovė, +370 699 61246, l.sebekiene@ambergrid.lt 

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai