Gads 3 mēn. 6 mēn. 9 mēn. 12 mēn. GP, KP un NZ YB
2001 LVL
2002 LVL
2003 LVL
LVL
2004 LVL
LVL
UNI
UNI
2005 UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
2006 UNI 2
UNI 2
UNI 2
UNI 2
UNI 2
2007 UNI 2
UNI 2
UNI 2
UNI 2
UNI 2
2008 UNI 2
UNI 2
UNI 2
UNI 2
UNI 2
KP
2009 UNI 2
UNI 2
UNI 2
UNI 2
UNI 2
KP
2010 UNI 2
UNI 2
UNI 2
UNI 2
UNI 2
KP
2011 UNI 2
UNI 2
UNI 2
UNI 2
UNI 2
KP
2012 UNI 2
UNI 2
UNI 2
UNI 2
UNI 2
KP
2013 UNI 2
UNI 2
UNI 2
UNI 2
UNI 2
KP
2014 EUR 2
EUR 2
EUR 2
EUR 2
EUR 2
KP
2015 EUR 2
EUR 2
EUR 2
EUR 2
EUR 2
KP
2016 EUR 2
EUR 2
EUR 2
EUR 2
EUR 2
KP
2017 EUR 2
EUR 2
EUR 2
EUR 2
KP
2018 EUR 2
EUR 2
EUR 2
EUR 2
KP
2019 EUR 2

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, ja nav norādīts citādi.

Paskaidrojumi:
1 - konsolidēts pārskats
2 - sagatavots saskaņā ar vietējiem grāmatvedības standartiem