Informācija par vērtspapīru

ISIN LV0000802353
Kods ALTM013024A
Saraksts/segments Baltijas parāda vērtspapīru saraksts
Kopējais vērtspapīru skaits 20 000
Nomināls 1 000 EUR
Emisijas apjoms 20 000 000 EUR
Pirmais iekļaušanas datums 24.10.2017
Dzēšanas datums 17.10.2024
Kupona likme % 1,3
Nākamais kupona izmaksas datums 17.10.2022