Ziņas

2019

Diena Laiks Nosaukums Pielikumi Valoda
30
Aug.
15:08
pirms 1 mēneša
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 30. jūnijā
23
Jūl.
8:46
pirms 2 mēnešiem
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" paziņojums par izcelsmes dalībvalsti
30
Maijs
10:56
pirms 4 mēnešiem
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 3 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 31. martā
29
Maijs
16:55
pirms 4 mēnešiem
Par obligāciju izvietošanas rezultātiem
29
Maijs
9:22
pirms 4 mēnešiem
Par paredzamo ienesīgumu līdz dzēšanai diapazonu
27
Maijs
13:06
pirms 4 mēnešiem
Par obligāciju emisiju
22
Maijs
10:06
pirms 4 mēnešiem
Par pamatprospekta reģistrāciju
29
Apr.
14:42
pirms 5 mēnešiem
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
1
Apr.
16:53
pirms 6 mēnešiem
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” revidēts Konsolidētais un atsevišķais finanšu pārskats par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī
26
Marts
9:26
pirms 6 mēnešiem
Moody's pārapstiprina Altum kredītreitingu Baa1 un paaugstina bāzes kredītnovērtējumu no ba2 uz baa3
28
Febr.
15:16
pirms 7 mēnešiem
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 12 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī
27
Febr.
12:00
pirms 7 mēnešiem
Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s publicējusi aktualizētu Altum kredītreitinga atzinumu

2018

Diena Laiks Nosaukums Pielikumi Valoda
20
Dec.
9:40
pirms 10 mēnešiem
AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” finanšu kalendārs par 2019. gadu
30
Nov.
12:47
pirms 10 mēnešiem
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 9 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 30. septembrī
18
Sept.
13:26
pirms 1 gada
ALTUM paraksta nodomu protokolu par līdzdalību 1 miljardu eiro lielā investīciju fondā infrastruktūras attīstībai
30
Aug.
12:34
pirms 1 gada
AS Attīstības finanšu institūcija Altum nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 30. jūnijā
21
Jūn.
11:03
pirms 1 gada
Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s sniegusi Altum kredītspējas novērtējuma atjauninājumu
12
Jūn.
9:48
pirms 1 gada
Par valdes locekļu ievēlēšanu
31
Maijs
13:54
pirms 1 gada
AS “Attīstības Finanšu institūcija Altum” nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 3 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 31. martā
25
Apr.
15:56
pirms 1 gada
AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
10
Apr.
12:46
pirms 1 gada
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” kapitāla daļu turētāju pārstāvja amatā stājas Ēriks Eglītis
3
Apr.
16:12
pirms 1 gada
AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” revidēts koncerna un sabiedrības 2017. gada pārskats
29
Marts
12:23
pirms 1 gada
Izmaiņas AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” kapitāla daļu turētāju pārstāvju sastāvā
2
Marts
15:24
pirms 1 gada
Par obligāciju izvietošanas rezultātiem
2
Marts
9:19
pirms 1 gada
Par paredzamo Ienesīguma līdz Dzēšanai Diapazonu

Vairāk