Ziņas

2020

2019

Diena Laiks Nosaukums Pielikumi Valoda
23
Dec.
10:08
pirms 3 mēnešiem
Par padomes pārvēlēšanu uz jaunu pilnvaru termiņu
19
Dec.
15:52
pirms 3 mēnešiem
AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” finanšu kalendārs par 2020. gadu
29
Nov.
12:11
pirms 4 mēnešiem
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 9 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 30. septembrī
29
Nov.
9:25
pirms 4 mēnešiem
Izmaiņas AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” valdes sastāvā
30
Aug.
15:08
pirms 7 mēnešiem
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 30. jūnijā
23
Jūl.
8:46
pirms 8 mēnešiem
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" paziņojums par izcelsmes dalībvalsti
30
Maijs
10:56
pirms 10 mēnešiem
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 3 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 31. martā
29
Maijs
16:55
pirms 10 mēnešiem
Par obligāciju izvietošanas rezultātiem
29
Maijs
9:22
pirms 10 mēnešiem
Par paredzamo ienesīgumu līdz dzēšanai diapazonu
27
Maijs
13:06
pirms 10 mēnešiem
Par obligāciju emisiju
22
Maijs
10:06
pirms 10 mēnešiem
Par pamatprospekta reģistrāciju
29
Apr.
14:42
pirms 11 mēnešiem
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
1
Apr.
16:53
pirms 1 gada
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” revidēts Konsolidētais un atsevišķais finanšu pārskats par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī
26
Marts
9:26
pirms 1 gada
Moody's pārapstiprina Altum kredītreitingu Baa1 un paaugstina bāzes kredītnovērtējumu no ba2 uz baa3
28
Febr.
15:16
pirms 1 gada
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 12 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī
27
Febr.
12:00
pirms 1 gada
Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s publicējusi aktualizētu Altum kredītreitinga atzinumu

2018

Vairāk