Informācija par vērtspapīru

ISIN LV0000880037
Kods ALTM013025A
Saraksts/segments Baltijas parāda vērtspapīru saraksts
Kopējais vērtspapīru skaits 25 000
Nomināls 1 000 EUR
Emisijas apjoms 25 000 000 EUR
Pirmais iekļaušanas datums 15.03.2018
Dzēšanas datums 07.03.2025
Kupona likme % 1,3
Nākamais kupona izmaksas datums 07.03.2020