Informācija par vērtspapīru

ISIN LV0000101590
Kods HMX1R
Saraksts/segments Baltijas Oficiālais saraksts
Nomināls 1 EUR
Vērtspapīru skaits 1 829 381
Iekļauto vērtspapīru skaits 1 829 381
Pirmais iekļaušanas datums 12.07.2016

Uzņēmuma akcionāri (5% vai vairāk no visa kapitāla)
Uz 31.12.2019

Nosaukums Daļa (%)
SIA MACRO RĪGA 34,03
ZGI-4 AIF KS 15,06
Swedbank AS clients account 14,17
KS BaltCap Latvia Venture Capital Fund 9,95
KS FlyCap Investment Fund I AIF 9,61
Funds managed by IPAS CBL Asset Management 6,56
Funds managed by Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība AS 5,1

Ņemot vērā finanšu instrumentu uzskaites sistēmu Latvijā, Latvijas uzņēmumu akcionāru, kuriem pieder 5% vai vairāk no visa kapitāla, saraksta atjaunošana Biržas mājas lapā tiek veikta vienu reizi gadā, balstoties uz uzņēmuma gada pārskatā sniegto informāciju.