Informācija par vērtspapīru

ISIN LV0000100659
Kods GRD1R
Saraksts/segments Baltijas Oficiālais saraksts
Nomināls 1,4 EUR
Vērtspapīru skaits 9 585 000
Iekļauto vērtspapīru skaits 9 585 000
Pirmais iekļaušanas datums 01.06.1998

Uzņēmuma akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz
As of 31.12.2018

Nosaukums Akciju skaits
Kirovs Lipmans 33,29
AMBERSTONE KONCERNS, AS 22,66
Anna Lipmane 16,65

Ņemot vērā finanšu instrumentu uzskaites sistēmu Latvijā, Latvijas uzņēmumu akcionāru, kuriem pieder virs 5% no visa kapitāla, saraksta atjaunošana Biržas mājas lapā tiek veikta ne retāk kā 2 reizes gadā – uz 30. aprīli un 31. oktobri.