Pārskati

Gads 3 mēn. 6 mēn. 9 mēn. 12 mēn. AR, CG & ESG Gadagrāmata
2024 EUR 1
2023 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 3
2022 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 3
2021 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR 3
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ESG
2019 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ESG
2018 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2017 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2016 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2015 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2014 LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
2013 LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
2012 LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
2011 LTL
LTL
LTL
LTL
LTL 1
LTL
2010 LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
2009 LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
2008 LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
2007 LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
2006 LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
2005 LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
2004 LTL
LTL
LTL
LTL
LTL 1
LTL
LTL
LTL
2003 LTL 1
LTL 2

Paskaidrojumi:

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, ja nav norādīts citādi.
1 - Konsolidēts pārskats
2 - Sagatavots saskaņā ar vietējiem grāmatvedības standartiem
3 - Sagatavots atbilstoši ESEF prasībām