Pārskati

Year 3 mēn. 6 mēn. 9 mēn. 12 mēn. AR, CG & ESG Gadagrāmata
2020 EUR 1
EUR 1
EUR 1
2019 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
CG
ESG
2018 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
CG
ESG
2017 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
CG
ESG
2016 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
CG
2015 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
CG
2014 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
CG
2013 UNI 1
UNI 1
UNI 1
UNI 1
UNI
UNI 2
UNI 1
CG
2012 UNI 1
UNI 1
UNI 1
UNI 1
UNI 2
UNI 1
CG
2011 UNI 1
UNI 1
UNI 1
UNI 1
UNI 2
UNI 1
CG
2010 UNI 1
UNI 1
UNI 1
UNI 1
UNI 2
UNI 1
CG
2009 UNI 1
UNI 1
UNI 1
UNI 1
UNI 2
UNI 1
CG
2008 UNI
UNI 1
UNI
UNI 1
UNI
UNI 1
UNI
UNI 1
UNI 2
UNI 1
CG
2007 UNI
UNI 1
UNI
UNI 1
UNI
UNI 1
UNI
UNI 1
UNI 2
UNI 1
CG
2006 UNI 1, 2
UNI 1, 2
UNI 1
UNI
UNI 1
LVL
UNI 2
UNI 1
CG
2005 UNI
UNI
UNI 1, 2
UNI 2
UNI
UNI 1, 2
UNI 2
2004 LVL
LVL
UNI
UNI
AR
LVL 2
2003 LVL
LVL
LVL
LVL
LVL
2002 LVL
LVL
LVL
LVL
2001 LVL
LVL
LVL
LVL
2000 LVL
1999 LVL

Paskaidrojumi:

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, ja nav norādīts citādi.
1 - konsolidēts pārskats
2 - sagatavots saskaņā ar vietējiem grāmatvedības standartiem