Emisijos duomenys

ISIN LT0000127508
Trumpinys VLP1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Oficialusis sąrašas
Nominali 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 11 943 000
Listinguojamų VP skaičius 11 943 000
Listingavimo pradžios data 2006.05.17

Pagrindiniai akcininkai (≥ 5% kapitalo)
2019.12.31

Pavadinimas Kapitalo dalis (%)
Swisspartners Versicherung AG Zweigniederlassung Österreich 51
Multi Asset Selection Fund 17

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.