Emisijos duomenys

ISIN LT0000109324
Trumpinys UTR1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Papildomasis sąrašas
Nominali 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 9 503 000
Listinguojamų VP skaičius 9 503 000
Listingavimo pradžios data 1999.06.01

Pagrindiniai akcininkai (≥ 5% kapitalo)
2022.12.31

Pavadinimas Kapitalo dalis (%)
UAB koncernas "SBA" 92,31

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.