Emisijos duomenys

ISIN LT0000123010
Trumpinys KNR1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Papildomasis sąrašas
Nominali 1,74 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 20 031 977
Listinguojamų VP skaičius 20 031 977
Akcijos turinčios balsavimo teisę 42 802 143
Įstatinis kapitalas 74 475 728,82 EUR
Listingavimo pradžios data 1998.12.28

* Atkreipiame dėmesį, kad įmonė turi dvi VP emisijas:
listinguojama emisija (ISIN kodas - LT0000123010, emisijos dydis 20 031 977, nominali vertė - 1,74 EUR)
nelistinguojama emisija (ISIN kodas - LT0000128407, emisijos dydis 22 770 166, nominali vertė - 1,74 EUR)

Detalesnė informacija čia.

Pagrindiniai akcininkai (≥ 5% kapitalo)
2022.12.31

Pavadinimas Kapitalo dalis (%)
Kauno m. savivaldybė (Municipality of Kaunas city) 92,84

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.