Pranešimai

2020

2019

Diena Laikas Naujienos Dokumentai Kalba
31
Gruod.
9:15
prieš 1 mėnesį
AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS PIENAS“ PRANEŠIMAS APIE AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ IR AB „BALTIJOS MINERALINIŲ VANDENŲ KOMPANIJA“ REORGANIZAVIMO PABAIGĄ
27
Gruod.
16:00
prieš 1 mėnesį
DĖL NAUJOS AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ ĮSTATŲ REDAKCIJOS ĮREGISTRAVIMO
18
Gruod.
15:00
prieš 2 mėnesius
AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS PIENAS“ PRANEŠIMAS (REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU, REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ BEI NAUJOS ĮSTATŲ REDAKCIJOS PATVIRTINIMĄ)
22
Lapkr.
11:00
prieš 3 mėnesius
DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS PIENAS“ IR AKCINĖS BENDROVĖS „BALTIJOS MINERALINIŲ VANDENŲ KOMPANIJA“ REORGANIZAVIMO INICIJAVIMO
20
Lapkr.
13:15
prieš 3 mėnesius
AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS PIENAS“ PRANEŠIMAS DĖL NEEILINIO VISUOTINIO BENDROVĖS AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO
15
Lapkr.
12:35
prieš 3 mėnesius
AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS PIENAS“ PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS
14
Lapkr.
16:00
prieš 3 mėnesius
DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS PIENAS“ IR AKCINĖS BENDROVĖS „BALTIJOS MINERALINIŲ VANDENŲ KOMPANIJA“ REORGANIZAVIMO
14
Lapkr.
15:45
prieš 3 mėnesius
AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS PIENAS“ NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI
12
Lapkr.
17:30
prieš 3 mėnesius
DĖL NAUJO SPRENDIMO PROJEKTO Į 2019 M. LAPKRIČIO 14 D. NEEILINIO VISUOTINIO BENDROVĖS AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKE ĮTRAUKTU KLAUSIMU
23
Spal.
18:20
prieš 3 mėnesius
DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS PIENAS“ IR AKCINĖS BENDROVĖS „BALTIJOS MINERALINIŲ VANDENŲ KOMPANIJA“ REORGANIZAVIMO INICIJAVIMO
23
Spal.
18:10
prieš 3 mėnesius
AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS PIENAS“ PRANEŠIMAS DĖL NEEILINIO VISUOTINIO BENDROVĖS AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO
18
Spal.
16:30
prieš 4 mėnesius
Pranešimas apie UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ pertvarkymą ir ketinimą vykdyti reorganizaciją
26
Rugs.
18:00
prieš 4 mėnesius
PRANEŠIMAS APIE UAB „BALTIJOS MINERALINIŲ VANDENŲ KOMPANIJA“ PRADĖTĄ PERTVARKYMO PROCESĄ
18
Rugs.
16:50
prieš 5 mėnesius
DĖL UAB „BALTIJOS MINERALINIŲ VANDENŲ KOMPANIJA“ AKCIJŲ PAKETO ĮSIGIJIMO
17
Rugs.
18:00
prieš 5 mėnesius
AUDITO KOMITETO NUOMONĖ DĖL SANDORIO SU SUSIJUSIA ŠALIMI
5
Rugs.
8:00
prieš 5 mėnesius
Pranešimas apie balsavimo teisių paketo dydžio pasikeitimą
4
Rugs.
17:00
prieš 5 mėnesius
AB “Žemaitijos pienas“ grupės konsoliduotas 2019 m. pusmečio pranešimas ir finansinė ataskaita
30
Rugp.
17:00
prieš 5 mėnesius
Preliminarus AB “Žemaitijos pienas“ grupės 2019 m. I pusmečio rezultatas
2
Rugp.
9:17
prieš 6 mėnesius
Dėl bendro AB „Žemaitijos pienas“ balsavimo teisių skaičiaus, kapitalo ir kitų duomenų
4
Liep.
10:30
prieš 7 mėnesius
Dėl bendro AB „Žemaitijos pienas“ balsavimo teisių skaičiaus ir kapitalo
26
Birž.
9:40
prieš 7 mėnesius
AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ PRANEŠIMAS APIE SAVŲ AKCIJŲ ĮSIGIJIMĄ
14
Birž.
14:00
prieš 8 mėnesius
Dėl AB „Žemaitijos pienas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo)
12
Birž.
8:10
prieš 8 mėnesius
AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ PRANEŠIMAS APIE SAVŲ AKCIJŲ ĮSIGIJIMĄ

Daugiau