Informacija :
Informacija :
2019 rugs. 19 22:05 (GMT +3)
Kaina, % nuo nominalios vertės (įskaitant sukauptas palūkanas):
  • Prk.- %
  • Prd.- %
Kaina, % nuo nominalios vertės (neįskaitant sukauptų palūkanų) :
  • Prk.- %
  • Prd.- %
  • Nominali1 000 EUR
  • Sandoriai0
  • Išpirk.2023.09.13
  • Apyvarta0 EUR

Rinkos gylis

Nerasta

Pask. sandoriai

Nerasta