Emisijos duomenys

ISIN XS1878323499
Trumpinys MXGR032523A
Sąrašas/segmentas Baltijos skolos VP sąrašas
Nominali 100 000 EUR / 1 000 EUR *
Emisijos dydis 300 000 000 EUR
Listingavimo pradžios data 2018.09.14
Išpirkimo data 2023.09.13
Atkarpa (%) 3,25
Kitos atkarpos mokėjimo data 2021.09.13

* - nurodyta denominacija: 100 000 EUR, kuri toliau gali būti didinama kas 1000 EUR (angl. "specified denominations: EUR 100,000 and integral multiples of EUR 1000").

* - nurodyta denominacija: 100 000 EUR, kuri toliau gali būti didinama kas 1000 EUR (angl. "specified denominations: EUR 100,000 and integral multiples of EUR 1000").