Emisijos duomenys

ISIN LT0000128092
Trumpinys LNA1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Oficialusis sąrašas
Nominali 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 160 394 398
Listinguojamų VP skaičius 160 394 398
Listingavimo pradžios data 2010.02.17

Pagrindiniai akcininkai (≥ 5% kapitalo)
2021.12.31

Pavadinimas Kapitalo dalis (%)
Akola ApS (Denmark) 68,52
Darius Zubas 10,63
UAB "INVL Asset Management" 5,6

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.