Grafikas

XLSX

VP prekybos istorija

Kaina 2017 2018 2019 2020 2021
Atid. € 0,637 0,65 0,64 0,585 0,71
Max € 0,743 0,725 0,655 0,72 0,828
Min € 0,627 0,59 0,58 0,46 0,68
Paskutinė kaina € 0,64 0,64 0,58 0,71 0,812
Apyvarta vnt. 3 596 611 11 238 240 3 779 854 4 285 789 1 809 402
Apyvarta € 2,42 7,76 2,36 2,59 1,41
Kapitalizacija € 101,72 101,72 92,19 112,85 129,06