Emisijos duomenys

ISIN EE3100006040
Trumpinys PKG1T
Sąrašas/segmentas Baltijos Oficialusis sąrašas
Nominali 0,2 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 56 687 954
Listinguojamų VP skaičius 56 687 954
Listingavimo pradžios data 2012.11.23

Pagrindiniai akcininkai (≥ 5% kapitalo)
2020.06.04

Pavadinimas Kapitalo dalis (%)
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 51,81
Clearstream Banking AG 20,28
NORDEA BANK ABP/NON-TREATY CLIENTS 8,47
OÜ Svalbork Invest 6,41