Emisijos duomenys

ISIN EE3100006040
Trumpinys PKG1T
Sąrašas/segmentas Baltijos Oficialusis sąrašas
Nominali 0,2 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 56 687 954
Listinguojamų VP skaičius 56 687 954
Listingavimo pradžios data 2012.11.23

Pagrindiniai akcininkai (≥ 5% kapitalo)
Nuo 2019.11.11

Pavadinimas Kapitalo dalis (%)
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 48,88
Clearstream Banking Luxembourg S.A. Clients 19,83
NORDEA BANK ABP/NON-TREATY CLIENTS 11,13
OÜ Svalbork Invest 7,15