Emisijos duomenys

ISIN EE3100006040
Trumpinys PKG1T
Sąrašas/segmentas Baltijos Oficialusis sąrašas
Nominali 0,2 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 56 687 954
Listinguojamų VP skaičius 56 687 954
Listingavimo pradžios data 2012.11.23

Pagrindiniai akcininkai (≥ 5% kapitalo)
2023.11.27

Pavadinimas Kapitalo dalis (%)
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 53,26
CACEIS BANK/QE/EE MKT OMN STD 12,78
Clearstream Banking AG 10,51
OÜ Svalbork Invest 9,86
SIX SIS AG 6,87