Emisijos duomenys

ISIN EE3100006040
Trumpinys PKG1T
Sąrašas/segmentas Baltijos Oficialusis sąrašas
Nominali 0,2 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 56 687 954
Listinguojamų VP skaičius 56 687 954
Listingavimo pradžios data 2012.11.23

Pagrindiniai akcininkai (≥ 5% kapitalo)
2022.12.08

Pavadinimas Kapitalo dalis (%)
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 53,16
Clearstream Banking AG 22,38
OÜ Svalbork Invest 9,86
SIX SIS AG 6,91