Emisijos duomenys

ISIN LT0000111650
Trumpinys KNF1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Oficialusis sąrašas
Nominali 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 380 396 585
Listinguojamų VP skaičius 380 396 585
Listingavimo pradžios data 1996.01.16

Pagrindiniai akcininkai (≥ 5% kapitalo)
2021.12.31

Pavadinimas Kapitalo dalis (%)
Valstybė, atstovaujama LR energetikos ministerijos (State represented by the Ministry of Energy of the Republic of Lithuania) 72,47
UAB koncernas "Achemos grupė" 10,43

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.