Ataskaitos

Year 3 mėn. 6 MĖN. 9 MĖN. 12 MĖN. AR, CG & ESG Kitos ataskaitos
2019 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
2018 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
2017 EUR 1
EUR 1
EUR
EUR 1
EUR 1
EUR 1
ESG
2016 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR
2015 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR
EUR 1
2014 LTL 1
LTL 1
LTL 1
LTL 1
LTL
LTL 1
EUR
LTL
2013 LTL 1
LTL 1
LTL 1
LTL 1
LTL 1
LTL
2012 LTL 1
LTL
LTL 1
LTL 1
LTL 1
LTL 1
LTL
LTL
2011 LTL
LTL
LTL 1
LTL
LTL 1
LTL 1
LTL
LTL
LTL

Paaiškinimai:

Finansinės ataskaitos parengtos pagal tarptautinius apskaitos standartus, jeigu nenurodyta kitaip.
1 - konsoliduota ataskaita
2 - parengta pagal vietinius apskaitos standartus