Pranešimai

2020

2019

Diena Laikas Naujienos Dokumentai Kalba
31
Gruod.
16:30
prieš 1 mėnesį
„Ignitis gamyba“ veiklos rezultatų skelbimo 2020 m. kalendorius
31
Gruod.
16:01
prieš 1 mėnesį
Preliminarūs „Ignitis gamybos“ 2019 m. 11 mėnesių finansiniai duomenys
20
Gruod.
16:05
prieš 2 mėnesius
Dėl UAB Verslo aptarnavimo centras ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ reorganizavimo užbaigimo
18
Gruod.
9:50
prieš 2 mėnesius
Dėl AB „Ignitis gamyba“ Lietuvos elektrinės 7 ir 8 blokų eksploatacijos
4
Gruod.
13:46
prieš 2 mėnesius
Dėl ketinimo teikti oficialų siūlymą
4
Gruod.
13:45
prieš 2 mėnesius
Dėl AB „Ignitis gamyba“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų
29
Lapkr.
16:30
prieš 2 mėnesius
Preliminarūs „Ignitis gamybos“ 2019 m. 10 mėnesių finansiniai duomenys
19
Lapkr.
8:57
prieš 3 mėnesius
Papildomas paaiškinimas dėl UAB „Ignitis grupės“ patronuojamųjų bendrovių delistingavimo ir svarstomo IPO
11
Lapkr.
19:00
prieš 3 mėnesius
Dėl AB „Ignitis gamyba“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, darbotvarkės ir darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų
30
Spal.
21:00
prieš 3 mėnesius
„Ignitis gamybos“ 9 mėn. veiklos rezultatai – išaugę pelningumo rodikliai ir itin aktyvūs metai Kruonio HAE
21
Spal.
16:01
prieš 4 mėnesius
Dėl UAB Verslo aptarnavimo centro ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ reorganizavimo inicijavimo
30
Rugs.
16:29
prieš 4 mėnesius
Preliminarūs „Ignitis gamybos“ 2019 m. 8 mėnesių finansiniai duomenys
27
Rugs.
16:15
prieš 4 mėnesius
Dėl AB „Ignitis gamyba“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų
11
Rugs.
16:30
prieš 5 mėnesius
Dėl AB „Ignitis gamyba“ stebėtojų tarybos sprendimų
6
Rugs.
21:30
prieš 5 mėnesius
Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB naujos redakcijos įstatų įregistravimo
6
Rugs.
16:10
prieš 5 mėnesius
Preliminarūs „Lietuvos energijos gamybos“ 2019 m. 7 mėnesių finansiniai duomenys
5
Rugs.
19:55
prieš 5 mėnesius
Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, darbotvarkės ir darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų
5
Rugs.
19:40
prieš 5 mėnesius
Audituota „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2019 m. šešių mėnesių tarpinė finansinė informacija
4
Rugs.
8:44
prieš 5 mėnesius
Dėl BUAB „Geoterma“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto
29
Rugp.
8:56
prieš 5 mėnesius
CORRECTION: „Lietuvos energijos gamybos“ veiklos rezultatų skelbimo 2019 m. kalendorius

Daugiau