Emisijos duomenys

ISIN LT0000100372
Trumpinys RSU1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Oficialusis sąrašas
Nominali 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 35 867 970
Listinguojamų VP skaičius 35 867 970
Listingavimo pradžios data 1997.04.07

Pagrindiniai akcininkai (≥ 5% kapitalo)
Nuo 2018.12.31

Pavadinimas Kapitalo dalis (%)
UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" 27,83
SIA "RSU Holding" 25,54
Antanas Trumpa 19,91
"Fonterra (Europe) Coöperatie U.A." 10,23

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.