Ataskaitos

Year 3 mėn. 6 MĖN. 9 MĖN. 12 MĖN. AR, CG & ESG Kitos ataskaitos
2019 EUR
EUR 1
EUR
EUR 1
2018 EUR
EUR 1
EUR
EUR 1
EUR
EUR 1
EUR
EUR 1
EUR 1
2017 EUR
EUR 1
EUR 1
EUR
EUR 1
EUR 1

Paaiškinimai:

Finansinės ataskaitos parengtos pagal tarptautinius apskaitos standartus, jeigu nenurodyta kitaip.
1 - konsoliduota ataskaita
2 - parengta pagal vietinius apskaitos standartus