Pranešimai

2016

Diena Laikas Naujienos Dokumentai Kalba
29
Gruod.
16:32
prieš 4 metus
Pranešimai apie vadovo sandorius
27
Gruod.
16:01
prieš 4 metus
Dėl kapitalo pakankamumo koeficiento
12
Gruod.
16:11
prieš 4 metus
Pranešimas apie vadovo sandorius
12
Gruod.
16:08
prieš 4 metus
Informacijos skelbimo 2017 metais kalendorius
30
Lapkr.
16:19
prieš 4 metus
Banko pristatymas susitikime Nasdaq Vilnius
29
Lapkr.
16:15
prieš 4 metus
Kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo reikalavimas AB Šiaulių bankui lieka nepakeistas
21
Lapkr.
9:16
prieš 4 metus
2016 metų 9 mėnesių tarpinė informacija
25
Spal.
9:00
prieš 4 metus
AB Šiaulių banko ir banko grupės 2016 metų 9 mėnesių neaudituotas veiklos rezultatas
9
Rugs.
16:21
prieš 5 metus
Pranešimas apie vadovo sandorius dėl Emitento vertybinių popierių
19
Rugp.
9:39
prieš 5 metus
2016 metų pirmojo pusmečio informacija
26
Liep.
9:29
prieš 5 metus
AB Šiaulių banko ir banko grupės 2016 metų pirmojo pusmečio neaudituotas veiklos rezultatas
1
Liep.
16:09
prieš 5 metus
Pranešimas apie vadovų sandorius dėl Emitento vertybinių popierių
29
Birž.
16:44
prieš 5 metus
Pranešimas apie vadovų sandorius dėl Emitento vertybinių popierių
22
Birž.
16:43
prieš 5 metus
Pranešimas apie vadovo sandorius dėl Emitento vertybinių popierių
17
Birž.
9:16
prieš 5 metus
Reitingų agentūra padidino Šiaulių banko reitingus
9
Birž.
16:53
prieš 5 metus
Pranešimai apie vadovų sandorius dėl Emitento vertybinių popierių
2
Birž.
9:37
prieš 5 metus
Informacija apie akcijas ir įstatinį kapitalą
2
Birž.
9:33
prieš 5 metus
Šiaulių bankas pasirašė dar vieną sutartį su EIB dėl daugiabučių namų atnaujinimo programos finansavimo
1
Birž.
9:40
prieš 5 metus
Sudaryti sandoriai, susiję su kintamojo atlygio išmokėjimu Banko akcijomis
31
Geg.
16:44
prieš 5 metus
Pranešimai apie vadovų sandorius dėl Emitento vertybinių popierių
27
Geg.
9:40
prieš 5 metus
Įregistruoti pakeisti įstatai padidinus įstatinį kapitalą
26
Geg.
19:49
prieš 5 metus
Pranešimai apie vadovų sandorius dėl Emitento vertybinių popierių
20
Geg.
9:19
prieš 5 metus
2016 metų 3 mėnesių tarpinė informacija
19
Geg.
9:55
prieš 5 metus
Gautas leidimas įregistruoti banko įstatų pakeitimą
10
Geg.
9:55
prieš 5 metus
Lietuvos bankas išdavė leidimą tapti stebėtojų tarybos nariais
3
Geg.
16:29
prieš 5 metus
Banko pristatymas susitikime Nasdaq Vilnius
27
Bal.
9:50
prieš 5 metus
Nuspręsta pradėti trijų nefinansinių Šiaulių banko patronuojamųjų įmonių likvidavimą
26
Bal.
9:29
prieš 5 metus
AB Šiaulių banko ir banko Grupės 2016 metų pirmojo ketvirčio neaudituotas veiklos rezultatas
25
Bal.
13:29
prieš 5 metus
Susitarimas su Europos investicijų banku dėl papildomų lėšų modernizavimo projektams iš Šiaulių banko
19
Bal.
9:34
prieš 5 metus
DIVIDENDŲ MOKĖJIMO TVARKA
31
Kov.
17:47
prieš 5 metus
Stebėtojų tarybos ir valdybos sprendimai
30
Kov.
18:10
prieš 5 metus
Metinė informacija
30
Kov.
17:54
prieš 5 metus
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
9
Kov.
9:37
prieš 5 metus
Valdybos parengti sprendimų projektai 2016-03-30 vyksiančiam eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui
9
Kov.
8:58
prieš 5 metus
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas
29
Vas.
9:26
prieš 5 metus
2015 metų 12 mėnesių tarpinė informacija

Daugiau