Info seisuga:
Info seisuga:
21.09.2019 21:16 (GMT +3)
Hind, % nimiväärtusest (sisaldab kogunenud intressi):
  • Ost- %
  • Müük- %
Hind, % nimiväärtusest (ei sisalda kogunenud intressi):
  • Ost- %
  • Müük- %
  • Nominaal1 000 EUR
  • Tehinguid0
  • Lunast.28.09.2026
  • Käive0 EUR

Turusügavus

Kogus Ostuhind % Ostuhind % Ostutul.     Müügitul. Müügihind (sisaldab intressi) % Müügihind (ei sisalda intressi) % Kogus
1 107,172222 107,172222 -
- 110,672222 110,672222 25
- - - -
- 111,137222 111,137222 2
- - - -
- 111,672222 111,672222 1
- - - -
- 113,472222 113,472222 3

Tehingud

Ei leitud midagi