Info seisuga:
Info seisuga:
10.08.2020 11:55 (GMT +3)
Hind, % nimiväärtusest (sisaldab kogunenud intressi):
  • Ost104,655556 %
  • Müük105,755556 %
Hind, % nimiväärtusest (ei sisalda kogunenud intressi):
  • Ost103,8 %
  • Müük104,9 %
  • Nominaal1 000 EUR
  • Tehinguid0
  • Lunast.28.09.2026
  • Käive0 EUR

Turusügavus

Kogus Ostuhind % Ostuhind % Ostutul.     Müügitul. Müügihind (sisaldab intressi) % Müügihind (ei sisalda intressi) % Kogus
10 104,655556 103,8 -
- 105,755556 104,9 4
5 100,555556 99,7 -
- 108,355556 107,5 5
11 100,355556 99,5 -
- - - -
10 100,255556 99,4 -
- - - -
2 100,155556 99,3 -
- - - -

Tehingud

Ei leitud midagi