Väärtpaberi informatsioon

ISIN EE3100034653
Lühinimi ARC1T
Nimekiri/segment Balti põhinimekiri
Nominaal 0,7 EUR
Väärtpaberite arv 8 998 367
Noteeritud väärtpaberite arv 8 998 367
Noteerimise kuupäev 21.06.2007

Aktsionäride nimekiri (≥ 5%)
Seisuga 06.08.2020

Nimi Osalus (%)
OÜ ALARMO KAPITAL 27,98
AS Lõhmus Holdings 9,45
BALTPLAST AS 9,31
LHV PENSIONIFOND L 9,25
Gamma Holding Investment OÜ 6,35