Väärtpaberi informatsioon

ISIN EE3100034653
Lühinimi ARC1T
Nimekiri/segment Balti põhinimekiri
Nominaal 0,7 EUR
Väärtpaberite arv 10 388 367
Noteeritud väärtpaberite arv 10 388 367
Noteerimise kuupäev 21.06.2007

Aktsionäride nimekiri (≥ 5%)
Seisuga 07.12.2023

Nimi Osalus (%)
Alarmo Kapital OÜ 61,98