Info seisuga:
Info seisuga:
28.09.2022 19:17 (GMT +3)
Hind, % nimiväärtusest (sisaldab kogunenud intressi):
  • Ost93,030556 %
  • Müük96,030556 %
Hind, % nimiväärtusest (ei sisalda kogunenud intressi):
  • Ost93 %
  • Müük96 %
  • Nominaal1 000 EUR
  • Tehinguid0
  • Lunast.15.12.2031
  • Käive0 EUR

Turusügavus

Kogus Ostuhind % Ostuhind % Ostutul.     Müügitul. Müügihind (sisaldab intressi) % Müügihind (ei sisalda intressi) % Kogus
2 93,030556 93 -
- 96,030556 96 6
10 90,130556 90,1 -
- 97,430556 97,4 4
26 90,030556 90 -
- 99,530556 99,5 5
- - - -
- 99,930556 99,9 9
- - - -
- 100,030556 100 78
- - - -
- 100,530556 100,5 10
- - - -
- 101,030556 101 1
- - - -
- 101,330556 101,3 2
- - - -
- 102,630556 102,6 3
- - - -
- 105,030556 105 33

Tehingud

Ei leitud midagi