Väärtpaberi informatsioon

ISIN EE0000001105
Lühinimi TKM1T
Nimekiri/segment Balti põhinimekiri
Nominaal 0,4 EUR
Väärtpaberite arv 40 729 200
Noteeritud väärtpaberite arv 40 729 200
Noteerimise kuupäev 06.09.1996

Aktsionäride nimekiri (≥ 5%)
Seisuga 07.12.2023

Nimi Osalus (%)
OÜ NG INVESTEERINGUD 67,05