Info seisuga:
Info seisuga:
23.02.2020 08:25 (GMT +2)
Hind, % nimiväärtusest (sisaldab kogunenud intressi):
  • Ost- %
  • Müük- %
Hind, % nimiväärtusest (ei sisalda kogunenud intressi):
  • Ost- %
  • Müük- %
  • Nominaal1 000 EUR
  • Tehinguid0
  • Lunast.28.11.2028
  • Käive0 EUR

Turusügavus

Kogus Ostuhind % Ostuhind % Ostutul.     Müügitul. Müügihind (sisaldab intressi) % Müügihind (ei sisalda intressi) % Kogus
1 105,6 105,6 - - 105,95 105,95 1
9 105,55 105,55 -
- 107,35 107,35 6
2 105,05 105,05 - - 107,4 107,4 2
442 104,95 104,95 -
- 107,45 107,45 7
- - - -
- 107,95 107,95 10
- - - -
- 108,45 108,45 22
- - - -
- 108,95 108,95 9
- - - - - 109,45 109,45 4
- - - -
- 110,25 110,25 9
- - - -
- 110,35 110,35 11

Tehingud

Ei leitud midagi