Väärtpaberi informatsioon

ISIN EE3100101031
Lühinimi PRF1T
Nimekiri/segment Balti põhinimekiri
Nominaal  EUR
Väärtpaberite arv 38 682 860
Noteeritud väärtpaberite arv 38 682 860
Noteerimise kuupäev 05.05.2010

Aktsionäride nimekiri (≥ 5%)
Seisuga 16.05.2024

Nimi Osalus (%)
ING LUXEMBOURG S.A. AIF ACCOUNT 62,71