Väärtpaberi informatsioon

ISIN EE3100006040
Lühinimi PKG1T
Nimekiri/segment Balti põhinimekiri
Nominaal 0,2 EUR
Väärtpaberite arv 56 687 954
Noteeritud väärtpaberite arv 56 687 954
Noteerimise kuupäev 23.11.2012

Aktsionäride nimekiri (≥ 5%)
Seisuga 17.10.2019

Nimi Osalus (%)
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 48,35
Clearstream Banking Luxembourg S.A. Clients 19,84
NORDEA BANK ABP/NON-TREATY CLIENTS 11,66
OÜ Svalbork Invest 7,15