Väärtpaberi informatsioon

ISIN EE3100006040
Lühinimi PKG1T
Nimekiri/segment Balti põhinimekiri
Nominaal 0,2 EUR
Väärtpaberite arv 56 687 954
Noteeritud väärtpaberite arv 56 687 954
Noteerimise kuupäev 23.11.2012

Aktsionäride nimekiri (≥ 5%)
Seisuga 20.02.2020

Nimi Osalus (%)
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 49,37
Clearstream Banking AG 19,98
NORDEA BANK ABP/NON-TREATY CLIENTS 11,12
OÜ Svalbork Invest 6,41