Väärtpaberi informatsioon

ISIN EE3100016965
Lühinimi EEG1T
Nimekiri/segment Balti põhinimekiri
Nominaal 0,6 EUR
Väärtpaberite arv 30 796 841
Noteeritud väärtpaberite arv 30 796 841
Noteerimise kuupäev 05.04.2007

Aktsionäride nimekiri (≥ 5%)
Seisuga 17.05.2021

Nimi Osalus (%)
HHL Rühm OÜ 34,38
HANS LUIK 25,86
ING LUXEMBOURG S.A. AIF ACCOUNT 12,99
LHV PENSIONIFOND L 6,09