Info seisuga:
Info seisuga:
24. juuli 2024 14:05 (GMT +3)
Hind, % nimiväärtusest (sisaldab kogunenud intressi):
  • Ost95,897222 %
  • Müük99,897222 %
Hind, % nimiväärtusest (ei sisalda kogunenud intressi):
  • Ost95,5 %
  • Müük99,5 %
  • Nominaal1 000 EUR
  • Tehinguid1
  • Lunast.31.03.2031
  • Käive1 918 EUR

Turusügavus

Kogus Ostuhind % Ostuhind % Ostutul.     Müügitul. Müügihind (sisaldab intressi) % Müügihind (ei sisalda intressi) % Kogus
2 95,897222 95,5 -
- 99,897222 99,5 4
4 90,397222 90 -
- 100,297222 99,9 1
- - - -
- 100,397222 100 6
- - - -
- 100,997222 100,6 10
- - - -
- 101,197222 100,8 1

Tehingud

Aeg Tulusus Hind % (intressiga) Hind % (intressita) Kogus
11:24:55 - 95,897222 95,5 2

XLSX