Info seisuga:
Info seisuga:
09.06.2023 13:17 (GMT +3)
Hind, % nimiväärtusest (sisaldab kogunenud intressi):
  • Ost95,115278 %
  • Müük99,115278 %
Hind, % nimiväärtusest (ei sisalda kogunenud intressi):
  • Ost94 %
  • Müük98 %
  • Nominaal1 000 EUR
  • Tehinguid0
  • Lunast.31.03.2031
  • Käive0 EUR

Turusügavus

Kogus Ostuhind % Ostuhind % Ostutul.     Müügitul. Müügihind (sisaldab intressi) % Müügihind (ei sisalda intressi) % Kogus
1 95,115278 94 -
- 99,115278 98 14
8 92,215278 91,1 -
- 100,115278 99 2
6 92,115278 91 -
- 100,515278 99,4 5
2 81,115278 80 -
- 100,715278 99,6 2
- - - -
- 100,915278 99,8 3
- - - -
- 101,015278 99,9 2
- - - -
- 101,115278 100 9
- - - -
- 101,177278 100,062 2
- - - -
- 101,315278 100,2 2
- - - -
- 101,615278 100,5 2

Load full list

Tehingud

Ei leitud midagi