Info seisuga:
Info seisuga:
16. juuli 2024 12:51 (GMT +3)
Hind, % nimiväärtusest (sisaldab kogunenud intressi):
  • Ost55,444444 %
  • Müük105,444444 %
Hind, % nimiväärtusest (ei sisalda kogunenud intressi):
  • Ost55 %
  • Müük105 %
  • Nominaal100 EUR
  • Tehinguid0
  • Lunast.28.12.2027
  • Käive0 EUR

Turusügavus

Kogus Ostuhind % Ostuhind % Ostutul.     Müügitul. Müügihind (sisaldab intressi) % Müügihind (ei sisalda intressi) % Kogus
30 55,444444 55 -
- 105,444444 105 31
- - - -
- 107,444444 107 7
- - - -
- 108,644444 108,2 10

Tehingud

Ei leitud midagi