Väärtpaberi informatsioon

ISIN EE3300111152
Lühinimi UPPB080022FA
Nimekiri/segment First North võlakirjanimekiri
Emiteeritud väärtpabereid 4 700
Nominaal 1 000 EUR
Emissiooni maht 4 700 000 EUR
Noteerimise kuupäev 12.06.2017
Lunastuspäev 17.07.2024
Kupong % 6
Järgmine kupongi maksepäev 17.10.2021