Väärtpaberi informatsioon

ISIN EE3300111152
Lühinimi UPPB080022FA
Nimekiri/segment First North võlakirjanimekiri
Emiteeritud väärtpabereid 4 700
Nominaal 1 000 EUR
Emissiooni maht 4 700 000 EUR
Noteerimise kuupäev 12.06.2017
Lunastuspäev 17.04.2022
Kupong % 8
Järgmine kupongi maksepäev 17.04.2021