Info seisuga:
Info seisuga:
10.08.2020 11:22 (GMT +3)
Hind, % nimiväärtusest (sisaldab kogunenud intressi):
  • Ost102,833333 %
  • Müük104,633333 %
Hind, % nimiväärtusest (ei sisalda kogunenud intressi):
  • Ost102,1 %
  • Müük103,9 %
  • Nominaal1 000 EUR
  • Tehinguid0
  • Lunast.19.12.2029
  • Käive0 EUR

Turusügavus

Kogus Ostuhind % Ostuhind % Ostutul.     Müügitul. Müügihind (sisaldab intressi) % Müügihind (ei sisalda intressi) % Kogus
1 102,833333 102,1 -
- 104,633333 103,9 7
3 102,733333 102 -
- 104,733333 104 2
4 101,733333 101 -
- 105,183333 104,45 4
3 100,733333 100 -
- 105,533333 104,8 6
3 100,333333 99,6 -
- 105,633333 104,9 2
- - - -
- 105,822333 105,089 1

Tehingud

Ei leitud midagi