Info seisuga:
Info seisuga:
28.09.2022 19:18 (GMT +3)
Hind, % nimiväärtusest (sisaldab kogunenud intressi):
  • Ost93,134333 %
  • Müük95,033333 %
Hind, % nimiväärtusest (ei sisalda kogunenud intressi):
  • Ost93,101 %
  • Müük95 %
  • Nominaal1 000 EUR
  • Tehinguid1
  • Lunast.19.12.2029
  • Käive950 EUR

Turusügavus

Kogus Ostuhind % Ostuhind % Ostutul.     Müügitul. Müügihind (sisaldab intressi) % Müügihind (ei sisalda intressi) % Kogus
3 93,134333 93,101 -
- 95,033333 95 2
3 93,133333 93,1 -
- 96,033333 96 3
16 93,035333 93,002 -
- 99,833333 99,8 2
- - - -
- 99,933333 99,9 5
- - - -
- 100,033333 100 18
- - - -
- 100,133333 100,1 2
- - - -
- 102,433333 102,4 2
- - - -
- 102,533333 102,5 2
- - - -
- 108,033333 108 1

Tehingud

Aeg Tulusus Hind % (intressiga) Hind % (intressita) Kogus
15:27 - 95,033333 95 1

XLSX