Väärtpaberi informatsioon

ISIN EE3100145616
Lühinimi BLT1T
Nimekiri/segment Balti põhinimekiri
Nominaal 0,1 EUR
Väärtpaberite arv 54 079 485
Noteeritud väärtpaberite arv 54 079 485
Noteerimise kuupäev 05.06.1997

Aktsionäride nimekiri (≥ 5%)
Seisuga 20.02.2020

Nimi Osalus (%)
ING LUXEMBOURG S.A. AIF ACCOUNT 89,73