Info seisuga:
Info seisuga:
01.04.2023 20:11 (GMT +3)
  • 3,615 EUR 0%
  • Ost-
  • Müük-
  • Kõrgeim
  • Madalaim
  • Keskm
  • Avamishind
  • Tehinguid0
  • Kogus0
  • Käive0 €

Hinna graafik

Turusügavus

Ei leitud midagi

Tehingud

Aeg Hind € Kogus
15:59 3,615 75
15:59 3,615 25
15:50 3,615 20
15:47 3,62 1
15:46 3,62 40
15:31 3,625 5
15:30 3,625 15

Loe veel XLSX

Käive

Tüüp Käive €
Automaatselt sobitatud tehingute käibest (297) 165 016
Kokkul. (EUR) % (0) 0
Muud tehingud (0) 0
Kokku (297) 165 016

Viimati väljamakstud ning tulevased dividendid ja muud väljamaksed

Sündmus Kuupäev Summa aktsia kohta
Dividendi väljamakse 31.03.2020 0,19 EUR
Dividendi väljamakse 09.04.2021 0,29 EUR
Dividendi väljamakse 20.04.2022 0,4 EUR
Dividendi ex-kuupäev 04.04.2023 Tulevased sündmused 0,04 EUR
Dividendi nimekirja fikseerimine 05.04.2023 Tulevased sündmused 0,04 EUR
Dividendi väljamakse 12.04.2023 Tulevased sündmused 0,04 EUR

Loe veel