Väärtpaberi kauplemisajalugu

Hind 2020 2021 2022 2023
Avam. tul. - - - -
Kõrg.tul. - - - -
Mad.tul. - - - -
Viim.tul. - - - -
Avamishind % 103,083333 106,1 108,483333 100,05
Kõrgeim 109,9 109,816667 107,683333 102,216667
Madal % 103,083333 105,733333 95,533333 99,05
Viimane 105,666667 108,483333 100,05 99,866667
Avamishind % (int-ta) 103 106 108,4 99,983333
Kõrg. 108,5 109 107,5 101
Mad. 103 105,5 95 99
Hind, % nimiväärtusest (int-ta) 105,6 108,433333 100 99,8
Kaubeldud väärtpabereid 1 403 2 658 3 515 582
Käive mln € 1,48 2,85 3,57 0,59
Kap mln € 36,98 37,97 35,02 34,95

XLSX