Väärtpaberi informatsioon

ISIN EE3100001751
Lühinimi SFG1T
Nimekiri/segment Balti põhinimekiri
Nominaal 0,1 EUR
Väärtpaberite arv 36 000 000
Noteeritud väärtpaberite arv 36 000 000
Noteerimise kuupäev 20.05.1997

Aktsionäride nimekiri (≥ 5%)
Seisuga 01.06.2023

Nimi Osalus (%)
BALTPLAST AS 25,32
AS SEB Pank Clients 22,22
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 5,96