Info seisuga:
Info seisuga:
21.10.2019 11:06 (GMT +3)
Hind, % nimiväärtusest (sisaldab kogunenud intressi):
  • Ost106,516667 %
  • Müük107,516667 %
Hind, % nimiväärtusest (ei sisalda kogunenud intressi):
  • Ost105 %
  • Müük106 %
  • Nominaal1 000 EUR
  • Tehinguid0
  • Lunast.29.10.2025
  • Käive0 EUR

Turusügavus

Kogus Ostuhind % Ostuhind % Ostutul.     Müügitul. Müügihind (sisaldab intressi) % Müügihind (ei sisalda intressi) % Kogus
36 106,516667 105 -
- 107,516667 106 1
1 106,216667 104,7 -
- 108,716667 107,2 10
10 105,517667 104,001 -
- 109,316667 107,8 2
4 105,416667 103,9 -
- 109,416667 107,9 2

Tehingud

Ei leitud midagi