Info seisuga:
Info seisuga:
23.02.2020 09:56 (GMT +2)
Hind, % nimiväärtusest (sisaldab kogunenud intressi):
  • Ost- %
  • Müük- %
Hind, % nimiväärtusest (ei sisalda kogunenud intressi):
  • Ost- %
  • Müük- %
  • Nominaal1 000 EUR
  • Tehinguid0
  • Lunast.29.10.2025
  • Käive0 EUR

Turusügavus

Kogus Ostuhind % Ostuhind % Ostutul.     Müügitul. Müügihind (sisaldab intressi) % Müügihind (ei sisalda intressi) % Kogus
2 105,769444 105,769444 -
- 106,369444 106,369444 56
3 104,069444 104,069444 -
- 106,969444 106,969444 3
2 103,569444 103,569444 -
- 107,169444 107,169444 4
10 103,469444 103,469444 -
- 107,669444 107,669444 4
- - - -
- 108,269444 108,269444 2
- - - -
- 108,369444 108,369444 1

Tehingud

Ei leitud midagi