Last update: 11.04.2021 22:25 (GMT+3)

RIG: Latvijas valsts parādzīmju iekļaušana biržas Parāda vērtspapīru sarakstā

03.02.2011, Nasdaq Riga, RIG
NASDAQ OMX Riga          Biržas paziņojums          03.02.2011

Latvijas valsts parādzīmju iekļaušana biržas Parāda vērtspapīru sarakstāSākot ar š.g. 7. februāri NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā tiks no
jauna iekļauti šādi valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīri:

Vērtspapīra ISIN kods LV 00005 80041
---------------------------------------------------------
Emitenta saīsinātais nosaukums LVG
---------------------------------------------------------
Vērtspapīra dzēšanas datums 04.02.2021
---------------------------------------------------------
Nominālvērtība LVL 100
---------------------------------------------------------
Minimālais tirgojamais nominālais apjoms LVL 100
---------------------------------------------------------
Iekļaujamo vērtspapīru skaits 100 000
---------------------------------------------------------
Biržas tirdzniecības kods * LVGB066221A
---------------------------------------------------------
Biržas tirdzniecības kods ** LVGB066221AB
---------------------------------------------------------
SAXESS uzdevumu grāmatas tehniskais ID * 75837
---------------------------------------------------------
SAXESS uzdevumu grāmatas tehniskais ID ** 75836
---------------------------------------------------------


* fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur tiek veikta automātiska
uzdevumu savietošana (OMX RSE Bonds Automatch)** fiksētā ienākuma instrumentu
tirgus segments, kur netiek veikta automātiska uzdevumu savietošana (OMX RSE
Bonds)


NASDAQ OMX Riga
Tirdzniecības pakalpojumu departaments
+371 67 212 431

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices