Charting


Akcijų kainos grafike koreguojamos pagal bendrovėje įvykusį akcinį įvykį (akcijų skaidymas ir nominalios vertės keitimas, įstatinio kapitalo didinimas iš įmonės lėšų)

VP prekybos istorija

Rodiklis 2015 2016 2017 2018 2019
Atidarymo kaina 2 1,76 2,34 3,72 2,09
Didžiausia kaina 2,05 2,43 3,94 3,76 3,13
Mažiausia kaina 1,65 1,35 2,25 1,95 2,07
Paskutinė kaina 1,75 2,35 3,75 2,05 2,24
Apyvarta vnt. 604 550 828 726 1 045 396 472 421 484 581
Apyvarta mln. 1,13 EUR 1,43 EUR 3,26 EUR 1,46 EUR 1,26 EUR
Kapitalizacija mln. 20,9 EUR 28,07 EUR 44,79 EUR 24,48 EUR 26,75 EUR