ISIN kodas LT0000128415 
Trumpinys LGD1L 
Sąrašas/segmentas  BALTIC SECONDARY LIST 
Emitentas  LITGRID (LGD)
Nominali vertė 0,29 EUR
Emisijos dydis, vnt 504 331 380
Listinguojamos emisijos dydis 504 331 380
Akcijos turinčios balsavimo teisę 504 331 380
Įstatinis kapitalas 146 256 100,2 EUR
Listingavimo pradžios data 2010.12.22 

Pagrindiniai akcininkai (>5% kapitalo) 2017.05.24

Akcininkai Kapitalo dalis (%)
UAB "EPSO-G" 97,51%
 

Atsižvelgiant į Lietuvoje galiojančią finansinių priemonių apskaitos sistemą, lietuviškų įmonių akcininkų, kuriems priklauso daugiau kaip 5% įmonių kapitalo, sąrašo atnaujinimas Biržos interneto svetainėje atliekamas bent 2 kartus per metus – pagal duomenis, kuriuos įmonės pateikia balandžio 30 dienai (arba pirmojo kalendorinių metų ketvirčio pabaigai, arba eilinio (ataskaitinio) akcininkų susirinkimo apskaitos dienai) ir spalio 31 dienai (arba trečiojo kalendorinių metų ketvirčio pabaigai).