ISIN kodas LT0000128415 
Trumpinys LGD1L 
Sąrašas/segmentas  BALTIC SECONDARY LIST 
Emitentas  LITGRID (LGD)
Nominali vertė 0,29 EUR
Emisijos dydis, vnt 504 331 380
Listinguojamos emisijos dydis 504 331 380
Akcijos turinčios balsavimo teisę 504 331 380
Įstatinis kapitalas 146 256 100,2 EUR
Listingavimo pradžios data 2010.12.22 

Company shareholders (over 5%) 2017.05.24

Akcininkai Kapitalo dalis (%)
UAB "EPSO-G" 97,51%
 

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.