ISIN kodas LT0000121865 
Trumpinys ZMP1L 
Sąrašas/segmentas  BALTIC SECONDARY LIST 
Emitentas  Žemaitijos pienas (ZMP)
Nominali vertė 0,29 EUR
Emisijos dydis, vnt 48 375 000
Listinguojamos emisijos dydis 48 375 000
Akcijos turinčios balsavimo teisę 48 375 000
Įstatinis kapitalas 14 028 750 EUR
Listingavimo pradžios data 1997.10.13 

Company shareholders (over 5%) 2019.08.01

Akcininkai Kapitalo dalis (%)
Algirdas Pažemeckas (bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise) 28,97%
Danutė Pažemeckienė (asmeninės nuosavybės teise) 28,97%
UAB "Baltic Holding" 9,74%
AB "Klaipėdos pienas" 6%

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.