ISIN kodas LT0000121865 
Trumpinys ZMP1L 
Sąrašas/segmentas  BALTIC SECONDARY LIST 
Emitentas  Žemaitijos pienas (ZMP)
Nominali vertė 0,29 EUR
Emisijos dydis, vnt 48 375 000
Listinguojamos emisijos dydis 48 375 000
Akcijos turinčios balsavimo teisę 46 058 176
Įstatinis kapitalas 14 028 750 EUR
Listingavimo pradžios data 1997.10.13 

Pagrindiniai akcininkai (>5% kapitalo) 2019.06.01

Akcininkai Kapitalo dalis (%)
Algirdas Pažemeckas (bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise) 28,97%
Danutė Pažemeckienė (asmeninės nuosavybės teise) 28,97%
UAB "Baltic Holding" 11,86%
AB "Klaipėdos pienas" 6%

Atsižvelgiant į Lietuvoje galiojančią finansinių priemonių apskaitos sistemą, lietuviškų įmonių akcininkų, kuriems priklauso daugiau kaip 5% įmonių kapitalo, sąrašo atnaujinimas Biržos interneto svetainėje atliekamas bent 2 kartus per metus – pagal duomenis, kuriuos įmonės pateikia balandžio 30 dienai (arba pirmojo kalendorinių metų ketvirčio pabaigai, arba eilinio (ataskaitinio) akcininkų susirinkimo apskaitos dienai) ir spalio 31 dienai (arba trečiojo kalendorinių metų ketvirčio pabaigai).