Charting


Akcijų kainos grafike koreguojamos pagal bendrovėje įvykusį akcinį įvykį (akcijų skaidymas ir nominalios vertės keitimas, įstatinio kapitalo didinimas iš įmonės lėšų)

VP prekybos istorija

Rodiklis 2015 2016 2017 2018 2019
Atidarymo kaina 0,703 0,64 1,07 1,74 1,52
Didžiausia kaina 0,73 1,15 1,99 2,16 1,89
Mažiausia kaina 0,61 0,617 1,07 1,42 1,51
Paskutinė kaina 0,644 1,07 1,74 1,5 1,75
Apyvarta vnt. 639 686 6 213 064 521 664 412 420 168 019
Apyvarta mln. 0,42 EUR 6,4 EUR 0,82 EUR 0,71 EUR 0,3 EUR
Kapitalizacija mln. 31,15 EUR 51,76 EUR 84,17 EUR 72,56 EUR 84,66 EUR