Gads 3 mēn. 6 mēn. 9 mēn. 12 mēn. GP, KP un NZ YB
2000 LVL
2001 LVL
LVL
LVL
LVL
2002 LVL
LVL
LVL
LVL
2003 LVL
LVL
LVL
LVL
2004 LVL
LVL
UNI
LVL
UNI
LVL
2005 UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
2006 UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
2007 UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI 2
UNI 2
2008 UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
KP
UNI 2
2009 UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI 2
2010 UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI 2
2011 UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI 2
2012 UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
KP
UNI
2013 UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
KP
UNI
2014 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
KP
EUR
EUR
2015 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
KP
2016 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
KP
2017 EUR
EUR
EUR
EUR 1
EUR 1
KP
NZ
2018 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
KP
NZ
2019 EUR 1
EUR 1

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, ja nav norādīts citādi.

Paskaidrojumi:
1 - konsolidēts pārskats
2 - sagatavots saskaņā ar vietējiem grāmatvedības standartiem