ISIN kodas LT0000128092 
Trumpinys LNA1L 
Sąrašas/segmentas  BALTIC MAIN LIST 
Emitentas  Linas Agro Group (LNA)
Nominali vertė 0,29 EUR
Emisijos dydis, vnt 158 940 398
Listinguojamos emisijos dydis 158 940 398
Listingavimo pradžios data 2010.02.17 

Company shareholders (over 5%) 2018.06.30

Akcininkai Kapitalo dalis (%)
Akola ApS (Denmark) 69,15%
Darius Zubas 10,73%

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.