ISIN kodas LT0000128092 
Trumpinys LNA1L 
Sąrašas/segmentas  BALTIC MAIN LIST 
Emitentas  Linas Agro Group (LNA)
Nominali vertė 0,29 EUR
Emisijos dydis, vnt 158 940 398
Listinguojamos emisijos dydis 158 940 398
Listingavimo pradžios data 2010.02.17 

Pagrindiniai akcininkai (>5% kapitalo) 2017.10.19

Akcininkai Kapitalo dalis (%)
Akola ApS (Denmark) 65,37%
Darius Zubas 10,73%

Atsižvelgiant į Lietuvoje galiojančią finansinių priemonių apskaitos sistemą, lietuviškų įmonių akcininkų, kuriems priklauso daugiau kaip 5% įmonių kapitalo, sąrašo atnaujinimas Biržos interneto svetainėje atliekamas bent 2 kartus per metus – pagal duomenis, kuriuos įmonės pateikia balandžio 30 dienai (arba pirmojo kalendorinių metų ketvirčio pabaigai, arba eilinio (ataskaitinio) akcininkų susirinkimo apskaitos dienai) ir spalio 31 dienai (arba trečiojo kalendorinių metų ketvirčio pabaigai).